THIẾT BỊ Y TẾ INOX NAM VIỆT 

  • Nhà sản xuất thiết bị y tế inox lớn nhất Miền Bắc
  • Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn do Bộ Y Tế quy định
  • Chỉ sử dụng nguyên liệu từ các hãng Inox lớn, uy tín, có chứng chỉ chất lượng
  • Sản phẩm được cung cấp cho nhiều bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh lớn

Các sản phẩm công ty sản xuất

  • Giường y tế inox
  • Tủ thuốc, tủ đầu giường bệnh nhân
  • Xe đẩy y tế các loại
  • Thiết bị y tế khác: Bàn khám bệnh, cọc truyền dịch, máy sắc thuốc …

Giường y tế inox XEM TẤT CẢ

Xem thêm

Tủ thuốc y tế XEM TẤT CẢ

Xem thêm

Xe đẩy Y tế XEM TẤT CẢ

Xem thêm

Thiết bị y tế khác XEM TẤT CẢ

Xem thêm